Tradícia

Vzorkovníky majstra Landsfelda – prekreslené habánske a ľudové motívy, archív SNM – Múzeum Ľ. Štúra v Modre
Vzorkovníky majstra Landsfelda – prekreslené habánske a ľudové motívy, archív SNM – Múzeum Ľ. Štúra v Modre
Vzorkovníky majstra Landsfelda – prekreslené habánske a ľudové motívy, archív SNM – Múzeum Ľ. Štúra v Modre
Vzorkovníky majstra Landsfelda – prekreslené habánske a ľudové motívy, archív SNM – Múzeum Ľ. Štúra v Modre
Vzorkovníky majstra Landsfelda – prekreslené habánske a ľudové motívy, archív SNM – Múzeum Ľ. Štúra v Modre
Vzorkovníky majstra Landsfelda – prekreslené habánske a ľudové motívy, archív SNM – Múzeum Ľ. Štúra v Modre

Výroba keramiky v Modre sa datuje až do 15.storočia. Modranskí hrnčiari a džbánkari vyrábali najmä úžitkový riad a počas storočí si aj s prispením habánov vytvorili špecifickú ornamentiku a aj niektoré tvary a nádoby.

V roku 1883 v snahe rozvíjať tradíciu hrnčiarskej výroby zriadili modranskí majstri keramické učilište. Do tejto školy prichádzali majstri z celej monarchie, kde zdokonaľovali a rozvíjali tradičnú technológiu majoliky. Pátraním po starých habánskych vzoroch, tvorbou nových, prírodných či remeselných motívov a predovšetkým zachovaním špecifickej farebnosti udržovali majstri kvalitu a jedinečnosť modranskej keramiky na vysokej umeleckej úrovni.

Práve tieto hodnoty – regionálna ornamentika, špecifická farebnosť a odkaz na starých majstrov robia našu keramiku originálnou a krásnou.