Náš príbeh

Marián Liška za hrnčiarskym kruhom, r. 1978
Marián Liška za hrnčiarskym kruhom, r. 1978
Jakub Liška pri výrobe sieťotlačových nálepiek na keramiku, r. 2008
Jakub Liška pri výrobe sieťotlačových nálepiek na keramiku, r. 2008

modranska je spoločnosť zaoberajúca sa tvorbou ručne robenej úžitkovej keramiky, a to hlavne modranskej majoliky a kameniny. V spolupráci s modranskými remeselníkmi a dizajnérmi z celého Slovenska oživujeme tradičné tvary a vzory, vymýšľame aj nové návrhy a vytvárame tak originálnu, modernú keramiku zachovávajúcu tradície a krásu starej hrnčariny.

Začiatky

Náš príbeh sa začal už v roku 1975, keď Marián Liška nastúpil ako učeň do slávnej modranskej keramickej školy. Tam zostal po ukončení štúdia pracovať ako hrnčiar a neskôr aj ako majster. V roku 1990 si založil vlastnú dielňu, ktorá sa neskôr stala základom tej našej.

Dnes

Dnešnú podobu dostala modranska vďaka synovi Jakubovi, ktorý sa po štúdiách keramiky, architektúry a dizajnu na ŠÚV a VŠVU v Bratislave a University of Plymouth v roku 2009 vrátil do otcovej dielne a priniesol nové postupy a nápady.

Tím

Najväčší kus práce ale vzniká v našom tíme. Sme hrdí, že môžeme spolupracovať s vynikajúcimi remeselníkmi a dizajnérmi, ktorých kvalita bola ocenená niekoľkými národnými cenami za dizajn, cenami pre najlepších hrnčiarov v bývalom Československu, či na súťažiach a výstavách po celom svete.