Contact

Cafe and pottery shop

Monday: closed
Tuesday: 09:00 – 18:00
Wednesday: 09:00 – 18:00
Thursday: 09:00 – 18:00
Friday: 09:00 – 18:00
Saturday: 09:00 – 18:00
Sunday: closed

Štefánikova 23, Modra

Address

modranska, s.r.o.
Štefánikova 23
900 01 Modra
Slovenská republika

IČO: 46331255
DIČ: 2023328164

Zápis v registri: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Pezinok, oddiel Sro, vo vložke číslo 75489/B | Bankové spojenie: ČSOB, a.s., IBAN: SK63 7500 0000 0040 1430 7925 | Príjem objednávok: nonstop | Prevádzková doba: Pondelok až piatok od 08:00 do 18:00 | Zodpovedný vedúci: Mgr. Nikola Lišková | Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava 2, e-mail: ba@soi.sk